Prof. Dr. Nagy Zoltán PhD.

Szervezeti egység:

Közjogi Kutatási Főosztály

Munkakör:

főosztályvezető

telefon:

+36 (1) 896 5288

Email:

mfi@mfi.gov.hu

Önéletrajz

Munkaköre

Egyetemi tanulmányai befejezése után a Budapest Bank Zrt.-nél dolgozott jogi előadóként 1990-1992-ben, majd 1992-2007-ig több pénzügyi vállalkozás és ipari termelő tevékenységet folytató részvénytársaság vezető jogtanácsosa és igazgatósági tagja, illetve igazgatósági elnöke volt.

2001-től folyamatosan oktatóként a Miskolci Egyetem, ÁJK Államtudományi Intézetében, a Pénzügyi Jogi Tanszéken dolgozik.

2018-tól főállású egyetemi tanár.

2019-től főosztályvezető, Közjogi Kutatási Főosztály, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetben.

2008-tól a jogi szakvizsgabizottság tagja, cenzor.

Végzettség és tudományos minősítés

Egyetemi diplomáját 1990-ben kapta meg a Miskolci Egyetem Állam– és Jogtudományi Karán „cum laude” minősítéssel.

1992-ben jogi szakvizsgát tett.

1993-ban okleveles üzemgazdász végzettséget szerzett.

1995-ben okleveles közgazdász diplomát szerzett kiváló minősítéssel.

A Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa 2008-ban ítélte oda számára a doktori (PhD) fokozatot és avatta doktorrá.

A Miskolci Egyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága a Miskolci Egyetem habilitált doktorává avatta és 2016-ban napján ítélte oda számára a „dr. habil.” címet.

Szakmai közéletben való részvétel

1995-től a Magyar Közgazdasági Társaság tagja.

2008-tól Jogi Szakvizsga Bizottság tagja, cenzor.

2005-től CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület tagja.

2008-tól MTA Köztestület tagja.

2009-től a Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) Államtudományi Munkabizottságának a titkára.

2009-től az MTA MAB Természeti Erőforrás és Vidékfejlesztési Jogi Munkabizottság tagja.

2009-2014-ig a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ Országos Közigazgatási Vizsgabizottságának Közigazgatási versenyvizsgáztatója.

2012-től az MTA IX. Gazdasági- és Jogtudományi Osztály, Közgazdaságtudományi Bizottság, Pénzügytani Albizottság tagja.

2012-2013-ban a Kúria Joggyakorlat elemző csoportjának a tagja.

2013-2014-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és Továbbképzési Intézetének programminősítési szakértője.

2014-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és Továbbképzési Intézetének akkreditált oktatója.

2014-től az MTA- MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának szavazati jogú tagja.

2016-tól az ME-ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola törzstagja.

2016-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és Továbbképzési Intézetének keretében szervezett kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak és a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak gyakorlatvezetője.

2016-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és Továbbképzési Intézetének keretében szervezett kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak és a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak e-szeminárium vezetője.

2016-tól az Agrár- és Környezetjog című tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja.

2017-től a MTA-MAB Alternatív Vitarendezés és Konfliktuskezelés Munkabizottság tagja.

2017-től az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle című tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja.

2017-től az MTA IX. Gazdasági- és Jogtudományi Osztály, Állam- és Jogtudományi Bizottság, Közjogi Albizottság tagja.

Elismerések

1989-ben egyetemi hallgatóként az XIX. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában I. helyezést ért el.

2011-ben elnyerte a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának „Pro Facultate Iurisprudentiae” kitüntetést a Karon végzett kiemelkedő oktatási és tudományos tevékenységéért.

2013-ban az Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült hallgató tudományos vezetőjeként elismerő oklevélben részesítette.

2014-ben a Miskolci Egyetem Rektora és az egyetem TDT elnöke „Kiváló Konzulens Oklevéllel tüntette ki a tehetséggondozás terén végzett munkájáért.

2015-ben a Miskolci Egyetem Rektora „Érdemes Oktató” kitüntetésben részesítette.

Nyelvismeret

angol, francia