Prof. Dr. Trócsányi László CSc.

Szervezeti egység:

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

Munkakör:

tiszteletbeli elnök

telefon:

+36 (1) 896 5288

Email:

mfi@mfi.gov.hu

Önéletrajz

Munkaköre

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet tiszteletbeli elnöke

a Károli Gáspár Református Egyetem rektora

az Európai Parlament képviselője

korábban:

igazságügyi miniszter

az Alkotmánybíróság tagja

nagykövet (Belgium, Luxemburg, Franciaország)

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára

a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kutatóprofesszora

a Ludovika Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet igazgatója

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európatanulmányok Központjának igazgatója

a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének kutató munkatársa

a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

az Országgyűlési Könyvtár jogi szakkönyvtárosa

Végzettség és tudományos minősítés

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, habilitáció

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, kandidátusi fokozat

Jogi szakvizsga

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász diploma

Szakmai közéletben való részvétel

a Magyar Jogász Egylet elnöke

az Európai Közjogi Szervezet (European Public Law Organization) igazgatótanácsának tagja

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja

a Studies of the Central European Professors’ Network szerkesztőbizottságának tagja

a Central European Journal of Comparative Law szerkesztőbizottságának tagja

az Acta Humana szerkesztőbizottságának elnöke

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnöke

korábban:

az Európa Tanács Velencei Bizottságának póttagja

Külföldi tanulmányút illetve vendégoktatói meghívás

a Jean Moulin Lyon 3 Egyetem Jogtudományi Karának vendégprofesszora

a Louvaini Katolikus Egyetem vendégelőadója

Elismerések

a Libanoni Köztársaság Nemzeti Cédrus Rendjének parancsnoki fokozata

a Lengyel Köztársaság Érdemrendjének lovagi fokozata

Csongrád megye díszpolgára

a Miskolci Egyetem díszdoktora (Doctor Honoris Causa)

az Ungvári Nemzeti Egyetem díszdoktora (Doctor Honoris Causa)

Eötvös Károly-díj (Budapesti Ügyvédi Kamara)

Pro Universitate díj (Szegedi Tudományegyetem)

II. Leopold Főtiszti Kereszt (belga állami kitüntetés)

Palmes Académiques (Akadémiai Pálmák Rend – francia kormánykitüntetés)

Nyelvismeret

angol, francia