Gyermekjogi Napok rendezvénysorozat

2022. december 16.

2022. december 15-16-án a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület és a Gyermekjogokért Egyesület a Gyermekjogi Napok keretében kétnapos nemzetközi gyermekjogi rendezvénysorozatot szervezett a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A rendezvénysorozat gerincét a résztvevő gyermek fogalmát a gyermekjogi diskurzusba beemelő ENSZ Gyermekjogi Egyezménye adta.

December 15-én a rendezvénysorozat interdiszciplináris napját gyermek-felnőtt kerekasztal nyitotta meg és egy gyermekriporter által vezetett civil kerekasztal zárta. A nyitó és záró panel  között a gyermekjogi szakma szakértői a „biztonságban az egyházban”, „biztonságban az iskolában”, „biztonságban a családban”, „biztonságban a helyettesítő védelmi rendszerben” panelek keretei között beszélgettek arról, mit kellene tenni annak érdekében, hogy az életnek e területei jobb hellyé váljanak a gyermekek számára.

A december 16-i napot dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter nyitotta meg. Miniszter Asszony nyitóbeszédében a magyar kormány politikájának alapvetéseként hangsúlyozta a családot, mint együttélésünk és összetartozásunk legfontosabb keretét. Kiemelte, hogy a gyermek jogok érvényre juttatásában kulcskérdés a megfelelő jogszabályalkotás, valamint a vonatkozó – a gyermekek érdekét mindenekelőtt figyelembe vevő – jogszabályok hatékony végrehajtása.

A nemzetközi konferencián a tudományos élet és a gyermekjogi szakma kiemelt hazai és nemzetközi szereplői tartottak előadást a gyermekjogok hármas csoportosítása mentén, a védelem, az ellátás-gondoskodás és a részvétel szekciókban. A rendezvénysorozatot kiállítás kísérte, amely gyermekek rajzos és írásbeli gyermekjogi reflexióiból állt.

Share This