Megjelent „A kötelmi jogok dinamikája. Engedményezés, faktoring, szerződésátruházás, jogátruházás és nováció egyes kelet-közép-európai jogrendszerekben” című kiadványunk

2023. szeptember 20.

A Mádl Ferenc Intézet Tudományos Közleményei című könyvsorozat kilencedik köteteként megjelenő kiadvány összehasonlító jogi megközelítéssel vizsgálja az engedményezés, a szerződésátruházás, a jogátruházás, a faktoring és a nováció intézményeit, Kelet-Közép-Európa jogrendszereire koncentrálva.

A Dr. Veress Emőd, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Magánjogi Kutatási Főosztályának főosztályvezetője, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára által szerkesztett kötet elektronikus formában letölthető a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet honlapjáról.

Share This