Migration Challenges – Legal Responses in General Terms

2023. október 17.

A Közép-európai Akadémia 2023. október 19-20-án „Migration Challenges – Legal Responses in General Terms” címmel konferenciát rendez a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, illetve a Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület közreműködésével. 

A főbb értékelendő területek: 

A terminológia tisztázása: a „menekült” és a „migráns” fogalma. Az értelmezési keretrendszer a ENSZ menekültügyi egyezményének értelmezése, különös tekintettel az illegális beutazásra és a visszaküldés tilalmának elvére. Az Európa Tanács és különösen az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata. Jogok Európai Bírósága közép-európai szemszögből a migrációval kapcsolatos kérdések tekintetében. 

I. összehasonlító jog: az uniós és tagállami hatáskörök kérdése: menekültjog kontra migrációs jog, a nemzeti alkotmánybíróságok kapcsolódó joggyakorlatának továbbfejlesztése. 

II. sz. összehasonlító jog: Az alkotmánybíróságok szerepe a migrációs és menekültjog tekintetében. Az EU által 2015 óta tett lépések értékelése: elmélet és gyakorlat, a kettős jogalkalmazás kérdése. normák kérdése. A „biztonságos harmadik ország” fogalma. 

III. sz. összehasonlító jog: Az illegális migránsok visszatérésének elmélete és gyakorlata, beleértve a visszafogadást, valamint a végrehajtás nehézségeit és – az esetleges ellentmondások alapján – a jogbiztonsággal kapcsolatos dilemmákat. A demográfia és a demográfiai kérdés közötti összefüggések értékelése a migráció jogi vonatkozású összefüggéseiben. 

Share This